Leo taifa letu linaadhimisha Kumbukizi ya Miaka 21 tangu Mwalimu Julius Kambarage
Nyerere, Rais wa Kwanza wa Jamhuri ya Muungano yaTanzania, na Baba wa Taifa letu
alipotutoka. Ni siku adhimu na inayotufanya sisi, kama taifa, kuangalia mchango mkubwa
wa Mwalimu Nyerere katika historia ya taifa letu. Alituongoza kupigania uhuru wetu na
kujenga nchi yenye misingi ya utaifa na umoja na kutuweka katika muelekeo wa kujiletea
maendeleo yetu wenyewe. Aidha, alitoa mchango mkubwa sana katika kutunza Mazingira
ya nchi yetu. Baba wa Taifa aliweka jitihada za kipekee kusimamia uanzishwaji wa
hifadhi na alitambua umuhimu wa rasilimali za maliasili kama mtaji wa asili wa nchi.

Akiwa kama Raisi nchi ilishuhudia uanzishwaji wa hifadhi mbalimbali kama vile hifadhi ya
Ruaha (1964), Mikumi (1964), Gombe (1970), Tarangire (1970) Kilimanjaro (1994),
Katavi (1974), Rubondo (1977), na Mahale (1985). Uhifadhi wa maeneo haya
umehakikishia Watanzania wa kizazi chake, chetu na vijavyo kuwa rasilimali hizi
zitakuwepo kwa manufaa yetu sote. Aidha, alikuwa mstari wa mbele katika kutengwa kwa
Agano la Kimataifa la Sheria za Bahari (United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) ambalo lilishuhudia nchi zinazopakana na bahari kama yetu zinaongezewa
ukanda wa maili mia mbili (200) kama eneo maalumu la kiuchumi (Exclusive Economic
Zone)(EEZ). Aidha, Mwalimu alikuwa mstari wa mbele katika kuwahimiza wananchi
kupanda miti, akisema kata mti mmoja panda miti mitatu.

Kwa kuitikia mwito wa kimataifa wa kuanzisha mamlaka za kuhifadhi mazingira Mwaka
1983 Serikali ya Tanzania ililianzisha Baraza la Utunzaji Mazingira (NEMC). Baraza
lilikuja kupewa meno mnamo Mwaka 2004 pale sheria ya Utunzaji Mazingira ilipopitishwa
na Bunge.

Sisi wanamazingira tunayatazama maeneo yaliyohifadhiwa kama maeneo muhimu ya
kimazingira yenye kuleta utengamano wa hali ya hewa na uchumi wa wa Tanzania hasa
wazalishaji wadogo waishio vijijini. Kuna mahusiano chanya tena ya moja kwa moja kati
ya uwepo wa maeneo ya hifadhi na mafanikio katika sekta ya kilimo, hususani kilimo cha
nchi kamaTanzania ambacho kwa kiasi kikubwa hutegemea mvua na utengamano wa hali
ya hewa.

Leo, miaka 21 tangu kututoka Baba wa Taifa na takribani miaka 35 tangu kuachia kiti cha
urais, tunaendelea kumkumbuka na kuishi katika nchi iliyojaaliwa maliasili ambazo yeye
kama Rais alihakikisha zinalindwa kwa manufaa ya kizazi na vizazi vijavyo. Wengi
wanamkumbuka kama rafiki wa haki, mkombozi wa Afrika, na mwanafalsafa wa
maendeleo. Sisi LEAT tunamkumbuka kama shujaa wa kulinda maliasili na mazingira ya
nchi na dunia yetu.

Kama asasi, tutaendeleza juhudi za Mwalimu Nyerere kwa kuwezesha wananchi kuelewa
kuwa wao ndio msingi wa ulinzi na ufanyaji maamuzi juu ya usimamizi wa rasilimali zao.

Aidha, tunawasihi wananchi kuendelea kuishi kwa kufuata taratibu zinazoratibiwa na sheria
zetu ambazo, pamoja na mambo mengine, zinawataka watu wote ndani ya Tanzania kulinda
maliasili na mali ya nchi kama waamuzi wa hali ya baadae ya Taifa la Tanzania.

Heri ya Maadhimisho ya Siku ya Mwalimu Nyerere.

Bofya hapo chini kupata waraka uliosainiwa kutoka LEAT